Fredrikstad Coaching og Reiki

Fjernhealing

Ved direktehealing passerer energien inn gjennom Reikihealerens kronechakra, gjennom skuldre og armer, og ut av håndfaltechakraene. Deretter beveger energien seg inn i healingklientens kropp, sinn, følelser o.s.v. Når jeg nå skal forklare fjernhealing, vil jeg forklare det med overføring av energi fra et punkt til et annet gjennom telepatiske baner, fra en Reikihealer til en healingklient. Dette med telepati og energier kan virke usannsynlig for mange.

Men jeg vil nå invitere deg et øyeblikk til å tenke over hvordan vi bruker trådløs teknologi i dagens samfunn. Vi betaler blant annet strømregningen, ut i fra å lese av tall på en måler, der vi ikke kan se eller oppfatte hva som faktisk måles. Vi kan ringe og prate med hverandre gjennom mobiltelefoner, koble oss opp på internett med mobilen og laste ned filmer, musikk, ta bilder og sende til andre. Alt dette er jo noe vi omgir oss med på daglig basis, og alt dette skjer gjennom usynlige baner som vi verken kan se, høre eller kjenne. Kan det da også være mulig at energi kan passere fra ett menneske til et annet på en trådløs måte?

Så min forklaring er at fjernhealing fungerer slik at Reikienergien passerer gjennom en Reikihealer som bruker bestemte innstillinger, der sender (healeren) har opprettet en kontakt/connection med mottakeren (klienten) der energien kan bevege seg trådløst gjennom telepatiske baner. Det sies jo at den menneskelige hjernen kun utnytter 15-20% av sitt potensiale, så hva ville tilsi at vi ikke kan utøve overføring av energi på denne måten også?

Jeg lar det være opp til deg å gjøre opp din egen overbevisning...