Fredrikstad Coaching og Reiki

Dr. Mikao Usui

Han ble født 15. august 1865 i Japan, i en liten by kalt Taniai, i Gifu-distriktet. Han var gift med Sadako Suzuki og de hadde en sønn og en datter sammen. Han studerte den japanske versjonen av Qui Gong, kalt kiko, i et buddhistisk tempel på Mt. Kurama. Han reiste mye i Japan, Kina og Europa i søken etter kunnskap. Han fikk jobb som sekretær i helsedepartementet og møtte derfor mange innflytelsesrike og høytstående mennesker og politikere. Det hjalp han til å starte sin egen forretning og etter en tid ble han veldig suksessrik.

Men i 1914 gikk det verre, han ble konkurs og fikk stor gjeld. Da bestemte han seg for å strebe etter noe annet enn jordisk gods. Han studerte gamle og hellige skrifter fra Buddhas tid, og lærte seg eldgamle språk for å få med seg all informasjon i oversettelsene. Deretter returnerte han til Mt. Kurama etter å ha studert som buddhistisk munk. Han brukte å meditere under et fossefall på Mt. Kurama. Det var der han befant seg da han hadde sin opplevelse med Reikienergien, mottok opplysthet og en høyere orden av bevissthet.

Mikao gikk opp på Mt. Kurama, fastet og mediterte i 21 dager, og kastet hver dag, en stein over hodet sitt. I slutten av oppholdet i mars, 1921 fikk han en slags innvielse, og en stor energi kom ned gjennom kronechakra hans. Det var da han ble oppmerksom på at han hadde mottatt Reikienergien. Han beskriver det selv i et intervju med en japansk journalist:

"Mens jeg fastet så berørte en intens energi meg, og jeg mottok på mystisk vis, Reikienergien på toppen av hodet. Som ved en tilfeldighet ble det klart for meg at jeg hadde blitt gitt den spirituelle kunsten av healing"

Han flyttet til Tokyo i april i 1921 og grunnla Usui Reiki Ryoho Gakkei, som betyr Usui Reiki Terapi Forbund. Han startet da en klinikk der som vokste så raskt at han måtte flytte til større lokaler. I februar i 1925 flyttet han til nye lokaler i Nakano, utenfor Tokyo. I 1926 på den 9. mars døde Dr. Mikao Usui av slag, mens han var på et seminar i Fukuyama. Dette var det tredje slaget hans, og han ble bare 62 år gammel.

Dr. Mikao Usui underviste ca 2000 studenter i Reiki før han døde, og 16 av dem var Reikimastere. Blant dem var en av dem, Dr. Chujiro Hayashi.

Dr. Mikao Usui sa:
"Vi skal bruke Reiki til å lege våre tanker og vårt sinn, deretter vil kroppen bli hel, så kan vi gå ut og hjelpe andre til å bli friske".

Dr. Mikao Usui Dr. Chujiro Hayashi Mrs. Hawayo Takata