html> Fredrikstad Coaching og Reiki
Fredrikstad Coaching og Reiki

Dr. Chujiro Hayashi

Vi vet at når Mikao døde så oppsto det en konflikt mellom Dr. Hayashi og Gakkei. Dette endte med at han brøt ut av organisasjonen og formet sin egen. Den het Hayashi Reiki Instituttet. Med dette skapte han sin egen Reikistil og det inkluderer spesielle håndposisjoner for behandling av ulike sykdommer. Han var en respektert Reikimaster og president av sin egen organisasjon, og han holdt nøye regnskap med sine behandlinger og kurser. Han mottok sin Reikimastergrad i en alder av 47 år.

Han var gift med Chie Hayashi, som også ble Reikimaster. Han var aldri Grand Master i Usui systemet av Reiki, og den tittelen har aldri vært en del av Usui Reiki. Dette er noe som kom senere, da Mrs. Takata introduserte Reiki til vesten.

Hayashi lærte bort Shoden - første grad av Reiki - til Mrs. Takata i 1936. Hun jobbet på hans klinikk i Japan i 1 år, før hun mottok Okuden - andre grad av Reiki i 1937. Da returnerte hun til Hawaii, og Dr. Hayashi fulgte henne. De reiste rundt på Hawaii og gav foredrag, holdt kurser og gav behandlinger. Mrs. Takata fikk Shinpiden - mastergrad av Reiki - den 21. februar i 1938.

Det sies at han ble veldig berøt og i sin tid ble størrelsen på hans gruppe større enn Gakkei. Dr. Hayashi gav håndbøker til alle sine studenter og hadde oversikt over alle han initierte. Han hadde en suksessrik praksis i Tokyo, der han gav behandlinger og kurser fram til sin død.

I forhold til sitt hjemland, Japan, ble han sett på som spion. Dette fordi han reiste mye mellom USA og Japan, med Mrs. Takata. På grunn av disse mistankene ble det for mye å bære for Dr. Hayashi, og han valgte å ta sitt eget liv. Han døde ved egen hånd den 10. mai, i 1941.

Han initierte 13 Reikimastere før sin død, og kona Chie ble hans etterfølger og fortsatte å praktisere i Japan. Chie Hayashi fortsatte å ha kontakt med Mrs. Takata, etter hans død.

Dr. Mikao Usui Dr. Chujiro Hayashi Mrs. Hawayo Takata