Fredrikstad Coaching og Reiki

Samtale/NLPveiledning

Det finnes ganger i livet der vi kan føle behov for et nytt perspektiv og forståelse, for å gjøre noen positive endringer for oss selv. Under en samtaleveiledning hos meg kan du bli klar over gamle og oppbrukte handlings- og tankemønstre, og videre finne nye og mer hensiktsmessige måter å navigere på i ditt liv. De områdene der mange ønsker endring kan være:

Familieliv
Jobbsituasjon
Kjærlighetsrelasjoner
Personlig utvikling
Stressmestring
Tankespinn og uro
Fysiske plager

Med ulike metoder og teknikker hentet fra NLP, kan du lære deg å mestre forskjellige livshendelser på nye måter. Dette er noe jeg kan bidra med under samtaleveiledning hos meg. Jeg tar utgangspunkt i hvilken tilstand du ønsker å endre, så starter vi der. Vi for oss, bit for bit, hva som må til for å utvikle mulighetene dine videre mot en ny og mer ønskelig tilstand.

Varighet er fra ca 60-90 minutter, alt avhengig av tema og behov.

Pris for samtale er 650kr.