Fredrikstad Coaching og Reiki

Reiki

Reiki er en gammel behandlingstradisjon med opprinnelse fra Japan, gjenfunnet i gamle buddhistiske skrifter av Dr. Mikao Usui på begynnelsen av 1920-tallet. Derav betegnelsen Usui Reiki, som brukes rundt om i verden i dag. Selve navnet Reiki blir direkte oversatt universell livsenergi, av Rei som betyr universell og Ki som betyr livsenergi.

Prosessen med å gi en Reikibehandling, er at Reikiutøveren plasserer sine hender på klienten. Det er vanlig å kjenne økt varme på området som berøres. Noen opplever å kunne føle en dyp avslappning underveis i behandlingen.

Det finnes mer informasjon om hvordan Reikienergien kom til USA og Europa, og hvem som bragte dette videre fra Japan. Dr. Mikao Usui var den som gjenoppdaget dette gjennom meditasjon, og Dr. Hayashi var en av hans studenter. Da Dr. Hayashi bidro til at en dame fra Hawai ved navn Hawayo Takata ble frisk, ble Reiki introdusert til USA gjennom henne. Om du ønsker å vite mer om Reikienergiens opprinnelse og forfedre, så kan du gjøre det ved å klikke på linkene under her.

Dr. Mikao Usui Dr. Chujiro Hayashi Mrs. Hawayo Takata