Fredrikstad Coaching og Reiki

Reiki

Reiki er en healingenergi som man kan åpnes for, ved hjelp av en Reikilærer. En slik lærer åpner da de innvendige healingbanene til en Reikistudent, gjennom et sett med ritualer kalt en Reikinnvielse, oftest under et Reikihealingkurs.

Reiki er en gammel tradisjon med opprinnelse fra Japan, gjenfunnet i gamle buddhistiske skrifter av Dr. Mikao Usui på begynnelsen av 1920-tallet. Derav betegnelsen Usui Reiki, som brukes rundt om i verden i dag. Selve navnet Reiki blir direkte oversatt universell livsenergi, av Rei som betyr universell og Ki som betyr livsenergi.

Prosessen med å sende Reikienergien under en healing, er at healeren mottar energi inn gjennom det åpnede healingpunktet på toppen av hodet, også kalt kronechakra. På denne måten får man tilgang til å kanalisere Reikienergien gjennom seg. Så når man da skal aktivere Reiki på egen hånd og gi healing til noen eller noe, er det vanlig å motta energien først gjennom toppen av hodet og la den passere gjennom skuldrene og armene, så ut av det som kalles håndflatechakraene.

Chakra kommer fra buddhistisk lære, og kan forklares som energihjul eller energipunkter, som beveger seg i sin egen takt inni kroppen vår. Det finnes 7 større hovedchakra som befinner seg inni oss, på midten av kroppen, og 21 mindre chakra er som er plassert andre steder rundt omkring. Disse punktene har en vesentlig plass i østens meridiansystem i forbindelse med blant annet akupunktur og akupressur. Deretter mottar healinglkienten Reikienergien inn i kroppen, gjennom direkte eller indirekte plassering av Reikihealerens hender på ulike steder.

Det finnes mer informasjon om hvordan Reikienergien kom til USA og Europa, og hvem som bragte dette videre fra Japan. Dr. Mikao Usui var den som gjenoppdaget denne healende energien gjennom meditasjon, og Dr. Hayashi var en av hans studenter. Da Dr. Hayashi helbredet en dame fra Hawai ved navn Hawayo Takata, ble Reiki introdusert til USA gjennom henne. Om du ønsker å vite mer om Reikienergiens opprinnelse og forfedre, så kan du gjøre det ved å klikke på linkene under her.

Dr. Mikao Usui Dr. Chujiro Hayashi Mrs. Hawayo Takata