Fredrikstad Coaching og Reiki

NLP eller Nevrolingvistisk psykologi

Noen av tanke- og handlingsmønstrene vi har blitt tillært er gode, og fører oss til en god tilstand eller dit vi ønsker oss. Men andre ganger kan våre reaksjoner skape uheldige konsekvenser, og dermed føre oss inn i hendelser vi egentlig ikke ville være i eller hadde tenkt oss inn i. Og om det skjer gang på gang i livet, at vi ender opp i enkelte situasjoner der vi ikke ønsker å være, da kan det være på tide å ta en titt på de indre innstillingene.

Direkte oversatt så blir NLP, Nevro Lingvistisk Programmering/Psykologi. Det tar utgangspunkt i hvordan vi er opplært og innlært til å respondere på inntrykk, både fra utsiden og på innsiden. I visse sammenhenger i livet kan måten vi reagerer på opplevelser, vise seg å være mer eller mindre hensiktsmessige. Hva vi tenker, hvordan vi føler og reagerer, er avhengig av hva slags innstillinger vi har på innsiden.

Innenfor samtaleveiledning finnes det forklaringsmodeller på hvordan følelser, handlinger og tanker vi gjør har havnet der, og hvordan de er sammensatt. Denne informasjonen kan gi en økt bevissthet på hva disse mønstrene består i og hva man kan gjøre for å justere innstillingene. Dermed kan man få muligheten til å lære å endre innstillingene for å få et mer ønsket resultat og, da mest sannsynlig, et mer tilfredstillende liv.

Det finnes mye informasjon om NLP på internett, så dette jeg skriver her er ment for deg å kun få vite litt om hva det innebærer.